Senaste Nytt

2021-01-01


Vi har nu upphört med Scoutverksamhet för ungdommar, då vi inte har någon lokal längre. Vi kommer att fortsätta med våran Oldtimers avdelning, då den inte är beroende av lokal.
Kårens historia

De första åren så har vi haft svårt att finna någon bra dokumentation på hur det hela gick till. Det vi vet är dock följande:


  1963 så fick Scoutkåren Eken den goda iden att starta upp en kår i den nya kyrkan i Möllevången som heter Sankta Maria, där det fanns goda möjligheter att kunna få igång en ny fungerande avdelning. Bertil Lennartsson blev utsedd i Eken att ansvara för avdelningarna  på Möllevången. Dels flyttade de över Toomaiflocken från Betaniaplan, dels så startade de en helt ny avdelningen som hette Snapphanarna. Snapphanarna  kom senare vårt  RS-lag att heta.


 Efter en del uppskjutningar med starten så blev då äntligen kåren invigd vid en gudstjänst den 3 december 1963. Under vårterminen 1964 så kom det att startas ytterligare en flock, denna under ledning av Yvonne S.


 Då avdelningsarbetet var tänkt att bli en kår så småningom, så ansågs tiden för detta vara mogen 1965.  Möllevångens Scoutkårs första årsmöte kom således att stunda den 1 oktober. Till ordföranden i interimsstyrelsen utsågs Bertil Lennartsson, som redan då alltså var ansvarig ifrån Eken.


Redan i januari 1966 så kom det första riktiga årsmötet till stånd och även där var det Bertil Lennartsson som kom att stå som ordförande. Han slutade som ordföranden årsskiftet 1966-67 då han flyttade ifrån Malmö. Vems hans efterträdare var kan du läsa längre ner.


Under denna tid så var kåren enbart för pojkar, och så gick det inte att ha det. Beslut togs att Jörgen Kochs-kåren som då låg någonstans på Södra Förstadsgatan skulle slås samman med Möllevångens scoutkår. Denna kår bestod endast av flickor. Exakt när detta skede vet vi inte, men med tanke på att det 1967 förekom flickor i grupperna ligger det nära till hands att det var under detta år som sammanslagningen skedde.


 Sedan gick åren, och vi har kommit fram till 1974 då nästa stora sak var på gång. På initiativ av Elsa Wendel så kom föräldraföreningen att startas den 9 oktober detta år. Denna förening har som uppgift att stödja kåren. Det sker ofta med penningbidrag vid läger och liknande. Föräldraföreningen lades ner våren 2009 efter 35 år i kårens tjänst, på brist av föräldrar.


Åren efter så kom det ett större problem. Då nästan alla aktiva ledare var i samma ålder och dessutom hade ambitioner, så sökte de och kom in på diverse högskolor. Bristen på ledare var således akut. Kåren gick då ut till föräldrarna för att kolla om det fanns någon som kunde tänkas ställa upp, och det var det. Från de åren runt cirka 1975-77 och framåt så var kärnan i kåren fyra familjer. Det var Erlandsson, Larsson, Andersson och Wendel. Utöver dessa så fanns det naturligtvis en del ledare som kom och gick. Dock utan dessa familjer så hade kåren inte funnits idag. Utöver att vara ledare på avdelningarna så fick de även ekonomin i balans, vilket, den är än idag.


Sedan får vi göra ett hopp fram till 1983. Då tog vi tag i problemet med att scouter i åldern 16-20 år som försvann ifrån kåren. Dessa vill inte vara patrullscouter längre, och de var inte heller intresserade av att bli ledare. Det naturliga steget blev då att starta RS-avdelningen, och den döptes till Snapphanarna. Till en början en liten avdelning bestående av Håkan och Gunilla Erlandsson samt Bengt Wueggertz. Som störst kom den att bli 25 personer, vilket är mycket med tanke på att vi är en liten kår, sällan överstigande 100 medlemmar.


Åren går och så gör ledare och scouter också. 1991 blev vi kontaktade av Elbogens Scoutkår, som vill går ihop med vår kår, då började få ont om ledare. Att Möllevången blev kontaktade var att vi under två storläger Hårga –83 och Bohus –88, hade haft ett bra samarbete. Kårerna hade nära kontakter med varandra under 1991-1992, för att förbereda sammanslagningen. Vid denna sammanslagning så fick vi även överta Elbogens stuga Fiskarehus. Detta hus har under åren renoverats av framför allt Anders Larsson och Leif Jeppsson, och återinvigdes under 1999.

År 2001 flyttar vi ifrån Sankta Maria kyrka till Sofielunds Folketshus.

Nu är vi framme till 2013 och vår scoutstuga Fiskarehus är nu såld.

3 December 2013 fyllde kåren 50år

2009 bytte man förbund från KFUK-M till SSF


Ordföranden i kåren genom åren. ( Vad vi känner till )

                                                                                                                 1963-1967    4År      Bertil Lennartsson

                                                                                                                 1967-1974    7År      Claes Ljungstrand

                                                                                                                 1974-1983    9År      Lennart Anders

                                                                                                                 1983-1996    14År     Per Erlandsson

                                                                                                                 1996-2002    6År      Gunilla Erlandsson

                                                                                                                 2002-2005    3År     Alexander Semb

                                                                                                                 2005-2013     8År     Konrad Wallenrodd

                                                                                                                 2013-                         Jane Klingborg


Efter varit igång i 57 år 1963-2020 så tackar vi alla som gjort detta möjligt.