Vedhelg 28-29 September
Tack till alla som hjälpt till.